Rollies


In 2000 ontmoette Katrien haar tweede man Dirk Kekenbosch, toen fotograaf. Het bedrijf volgde de ups and downs van de vleessektor, tot in 2005 die sektor vaarwel werd gewenst en een nieuwe weg ingeslagen: de alternatieve scharrelkippen.

De filosofie van het bedrijf veranderde.
Frédèric engageerde zich samen met Katrien en landbouwvennootschap Rollie’s Glorieux - De Reycke werd een feit. Dirk stuurde aan naar nieuwe horizonten. 
Naast het installeren van de zonnepanelen, om de nodige groenestroom op te wekken, werd de bouw aangevat van een nieuwe gesofistikeerde stal. Elke stap van het productieproces werd geëvalueerd en indien nodig verbeterd. Betere controles op dier en systeem, minder druk op het milieu werd de leuze. Kosten besparen door duurzaam te investeren. Kwaliteit primeert daardoor boven kwantiteit. De voeding en levensomstandigheden voor de kippen werden optimaal.
Een bewuste keuze: Rollie's scharrelkippen lopen niet ten velde; dit om elk mogelijke besmetting te vermijden door wilde vogels of  door (ongekende) historische of hedendaagse  vervuiling. De begaasde wintertuinen - recreatieruimte voor stofbaden en vleugelstrekken - laten de dieren toe de nodige zuurstof te
halen